For å bestille bok, send en epost til svartfuglen@gmail.com